De Bibliotheek is op zoek naar vrijwilligers

Wel eens gedacht aan vrijwilligerswerk bij de Bibliotheek? De Bibliotheek Ommen kan regelmatig mensen gebruiken die willen helpen bij de dienstverlening. Van werk op vaste momenten in de week of gedurende een zekere periode tot ondersteuning bij activiteiten. Van het bezorgen van boeken bij niet-mobiele leden en het opruimen in de bibliotheek tot het helpen van mensen bij het vergroten van hun informatieve (digitale) vaardigheden en het assisteren bij activiteiten.word vrijwilliger

Vrijwilligerswerk is werk dat, volgens afspraken, wordt verricht door mensen die dit niet als hun beroep zien en waar geen betaling tegenover staat. Wel is er sprake van een attentieregeling en verzekering.
Vrijwilligerswerk is niet geheel vrijblijvend. De Bibliotheek Ommen, waarvoor men het werk doet, houdt rekening met de komst van de vrijwilliger.

Hieronder treft u verschillende functieprofielen die meer informatie bieden over de mogelijke werkzaamheden. Onder het handboek treft u documenten aan die u meer inzicht geven in wat van u als vrijwilliger verwacht wordt en wat de bibliotheek u te bieden heeft.

Indien u interesse heeft vul dan het aanmeldingsformulier in en lever het in bij de Bibliotheek of mail het naar . Bij vragen kunt u ook gebruik maken van dit mailadres of u wenden tot een bibliotheekmedewerker. Het kan zijn dat de Bibliotheek op enig moment voldoende vrijwilligers heeft. Dat laten we u dan zo snel mogelijk weten.


*    Vrijwilligersfuncties Bibliotheek Ommen

o Vrijwilliger opruimhulp schatkamer (frontoffice)
o Vrijwilliger activiteiten backoffice Bibliotheek Ommen
o Vrijwilliger activiteiten Ccoba
o Vrijwilliger coach/trainer mediawijsheid / digitale vaardigheden
o Vrijwilliger Boek aan huis
o Vrijwilliger Voorleesexpress / coördinator Voorleesexpress

Aanmeldingsformulier

*    Handboek vrijwilligers
     
o Rechten en plichten
o Selectie, introductie en gesprekscyclus
o Samenwerkingsovereenkomst
o Attentieregeling
o Formulier jaargesprek
o Zichtbaarheid en gedragscode