De samenleving verandert, de Bibliotheek verandert mee. Zo is het de afgelopen decennia gegaan en zo zal het blijven gaan. De constante factor is dat de Bibliotheek er is voor iedereen die wil meedoen in de maatschappij en zich wil ontwikkelen, (leren) lezen en informeren. Waar de afgelopen jaren de focus lag op jeugd, is voor de komende jaren extra aandacht voor jongeren en kwetsbare volwassenen.

Uitvoeringsovereenkomst 2019 - 2022