Nieuws uit de Bibliotheek

Energieke opening Boekstartjaar

Voor seizoen 2019-2020 staat een prachtig maandelijks activiteitenprogramma te wachten. Het Boekstartseizoen werd op woensdag 4 september geopend met peutergym door Energy Ommen.

Er waren wel 27 kinderen gekomen om naar een mooi verhaal te luisteren maar vooral om zich lekker uit te leven. We waren in de grote gymzaal van de Carrousel. Er was van alles te doen: rollen op matten, klimmen en schommelen in matten die rond gemaakt waren met hoepels.

Na een liedje begon de gymles. De peuters konden overal op en af klimmen en springen, de echte kleintjes genoten van zoveel ruimte om lekker rond te kruipen.

Toen was het pauze. Iedereen kreeg een lekker (en gezond!) hapje, en daarna werd er voorgelezen uit een sportboek. De kinderen luisterden en keken vol aandacht!

Een sportieve start van het Boekstartjaar met Energy Ommen en juf Hetty is al een traditie geworden. We hopen dat ze volgend jaar weer willen komen.

Het volgende Boekstartcafé is op woensdag 2 oktober. Ook begint op die dag de Kinderboekenweek. We gaan dan ook boeken lezen over reizen en vervoer, het Kinderboekenweekthema, en gaan daar ook over knutselen.