Nieuws uit de Bibliotheek

Frits Gerrits Jans overleden

Afgelopen woensdag is Frits Gerrits Jans overleden. Frits werkte vanaf 1985 in de Bibliotheek Ommen. Aanvankelijk als bibliothecaris, later als directeur heeft hij de bibliotheek in de gemeente Ommen een plaats in de gemeenschap gegeven.

Bibliotheekbezoekers en collega’s herinneren zich hem als een bibliothecaris met veel geduld en humor, voor wie kwaliteit altijd vóór de cijfertjes ging, niet uit het veld te slaan en een vraagbaak die voor iedereen benaderbaar is. Telkens weer gaf hij het werk van de bibliotheek in Ommen een duw in de goede richting. Als vanzelfsprekend wist hij zo cultuur, literatuur, educatie, participatie en het plezier in lezen aan te bieden en in de gemeenschap te verankeren. De laatste jaren zette Frits zich voor meedoen in de samenleving. Met veel geduld en humor zorgde hij ervoor dat Ommenaren die het nodig hebben hun digitale vaardigheden uitbreidden.

In februari van dit jaar vierde Frits dat hij sinds 1979 in dienst is van bibliotheken, veertig jaar dus. Hij ontving de erepenning van de stad Ommen uit handen van de burgemeester. Op dat moment was hij al ziek: na de diagnose slokdarmkanker heeft hij afgelopen september zijn werk moeten neerleggen. De strijd tegen die ziekte heeft hij vorige week woensdag verloren. Frits is 63 jaar geworden.