Nieuws uit de Bibliotheek

VoorleesExpress zoekt

Enthousiaste vrij­wil­lige voor­le­zers en coör­di­na­to­ren in Om­men gezocht. Een be­lang­rij­ke vrij­wil­li­gers­klus met veel vol­doe­ning en per­soon­lij­ke groei.

Geletterdheid is de grootste voorspeller van succes op school. Kinderen kunnen een taalachterstand ontwikkelen doordat er te weinig met hun is gelezen of gepraat.

De VoorleesExpress heeft zich bewezen als een unieke, effectieve aanjager van leesplezier en leesvaardigheid, in gezinnen waar lezen en boeken niet zo vanzelfsprekend zijn. Het geheim? De voorlezers komen in een seizoen twintig keer bij de gezinnen thuis voorlezen. Al die tijd laten ze zien hoe leuk en hoe nuttig regelmatig lezen en voorlezen is voor de kinderen in het gezin.

De VoorleesExpress in de gemeente Ommen is op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de periode februari tot juli 2019.

Aan de slag als voorlezer

Een voorlezer wordt gekoppeld aan een gezin met kinderen tussen de 2 en 8 jaar. Twintig keer komt de voorlezer wekelijks bij het gezin thuis, op een vaste avond en een vaste tijd. Daarin wordt de voorlezer begeleid door een coördinator. Daarnaast worden de voorlezers getraind in het (interactief) voorlezen en het uitzoeken van goede materialen.

Aan de slag als coördinator

Een coördinator begeleidt voorlezers en hun gezinnen. Samen met hen zoekt de coördinator naar manieren om het voorlezen een blijvende plek te geven in het gezin. De coördinator organiseert een aantal voorlezersbijeenkomsten en brengt met de voorlezer drie keer een bezoek aan het gezin. Zij worden getraind en begeleid door de projectleiding.

Geïnteresseerd?

Neem contact met op met Conny Hazenberg, via

Uitvoering VoorleesExpress door de Bibliotheek
De VoorleesExpress is een landelijk project. Voor de gemeente Ommen is de Bibliotheek Ommen de uitvoerder. De Bibliotheek zorgt ervoor dat er voldoende vrijwilligers en gezinnen zijn, trainen de vrijwilligers op hun voorleesvaardigheden en geven advies over het kiezen van geschikte boeken.