BiebPanel rapportages

Biebpanel flitspeiling

Voor de eerste keer is landelijk een flitspeiling uitgevoerd onder onze Biebpanel-leden. Dit keer het onderwerp Belastingspreekuren. Echte spreekuren werden niet aangeboden tijdens deze flitspeiling in onze Bibliotheek, maar hieronder de resultaten van het onderzoek. Want wat blijkt? Een groot deel van de panelleden ziet hierin wel een rol voor de Bibliotheek. 

Passendheid bij de Bibliotheek

Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de dienstverlening van de Bibliotheek. 65 plussers en lager opgeleiden vinden dit vaker passen dan jongeren en hoger opgeleiden. In de open vraag aan het einde van de vragenlijst zien we meermaals terugkomen dat panelleden hulp bij belastingaangifte door de Bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie hierover wel passend vinden.

“Het lijkt me goed als de bibliotheek op deze manier haar dienstenaanbod verbreedt.”

“Belastinghulp vind ik niet passen bij de bieb, info over waar je deze hulp kunt krijgen d.m.v. folder of flyer of iets dergelijks zou ik wel passend vinden.”

“Bibliotheek hou je bij de essentie! Informatie over allerlei onderwerpen (dus ook over belasting): uitstekend. Maar ga niet verder dan dat.”

In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de KoninklijkeBibliotheek en de Belastingdienst gaan samenwerken om mensen te helpen in hun contact met de e-overheid. Ten tijde van deze flitspeiling (maart 2017) boden veel bibliotheken dienstverlening aan op het gebied van belastingaangifte. Het aanbod verschilt per Bibliotheek en varieert van het aanbieden van computers om de belastingaangifte in de Bibliotheek in te vullen tot het doorverwijzen naar professionals bij moeite met het invullen van de belastingaangifte. Deze samenvatting geeft de belangrijkste resultaten op totaal BiebPanelniveau weer.

Biebpanel
Elke kwartaal wordt er onderzoek gedaan onder een klantenpanel (Biebpanel). Mensen die zich hebben aangemeld vullen vragen in over de Bibliotheek. Biebpanel heeft dit keer 18.855 mensen landelijk om hun mening gevraagd. In Midden Overijssel (Kampen, Raalte, Ommen, Olst-Wijhe en Hardenberg) zijn 475 vragenlijsten ingevuld. Wil jij zelf ook graag je mening geven in ons online klantenpanel? Meld je dan aan via de website.

Artikel delen: